12 marca 2019r. w naszej szkole gościły Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek oraz Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa. Wizyta była związana z organizowaną w Urzędzie Miasta w Żarach, przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Starostę Powiatu Żarskiego, wojewódzką konferencją dotyczącą zmian w systemie edukacji zawodowej pn. Lubuski Kongres Zawodowy. 

Pani Minister i Lubuska Kurator Oświaty p. Ewy Rawy w asyście Starosty Żarskiego Józefa Radziona, odwiedzili przede wszystkim warsztaty szkolne CKZiU, gdzie realizowane są zajęcia praktycznej nauki zawodu: 

• pracownię konwencjonalnych obrabiarek skrawających

• pracownię obrabiarek CNC

• pracownię logistyki

• pracownię AutoCad

• pracownię diagnostyki samochodowej

Ponadto Dyrektor CKZiU p.Robert Nowaczyński zaaranżował spotkanie p. Minister i Kurator z przedstawicielami organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz pracowników niepedagogicznych, podczas którego przybliżono gościom historię naszej placówki a także rozmawiano na temat bieżących problemów oświaty, szczególnie kształcenia zawodowego.

Swoją wizytę w CKZiU Panie Minister i Kurator uwieczniły pamiątkowym wpisem w Kronice Szkolnej.