Szanowni Państwo!

Pracownicy, Uczniowie, Rodzice związani z CKZiU w Żarach 

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam zasady działania szkoły w czasie kwarantanny:

 • zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie zdalnym, według obowiązującego planu lekcji (dostępny na stronie http://ckziu.zary.pl) ,
 • nauczyciele prowadzą zajęcia w realnym czasie zaplanowanym w obowiązującym planie lekcji z wykorzystaniem technik nauczania na odległość,
 • wychowawcy założyli indywidualne konta poczty elektronicznej dla poszczególnych klas (wykaz w załączeniu i na stronie http://ckziu.zary.pl), na które każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu w tej klasie wysyła w realnym czasie zajęć materiały do zapoznania się lub realizacji przez uczniów z wyraźnym określeniem tematu, narzędzi potrzebnych do jego realizacji, sposobu wykonania oraz formy potwierdzenia aktywności ucznia.
 • materiały zgromadzone na indywidualnych kontach klas wychowawcy zabezpieczają i przechowują do końca roku szkolnego 2019/2020
 • wychowawca klasy umożliwia dostęp do indywidualnych kont poczty elektronicznej klasy podopiecznym uczniom i rodzicom, przekazując im hasła dostępu do tychże kont,
 • nauczyciele uczący w danej klasie poszczególnych przedmiotów mają obowiązek być do dyspozycji uczniów i rodziców w realnym czasie zaplanowanych zajęć,
 • każdy nauczyciel CKZiU w Żarach dysponuje służbowym kontem elektronicznym służącym do kontaktów z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły (wykaz w załączeniu),
 • na indywidualnych kontach służbowych należy gromadzić wszelkie materiały potwierdzające aktywność służbową,
 • każdy nauczyciel ma prawo korzystania z innych form komunikacji z uczniami i rodzicami, zaleca się jednak dokumentowanie wszelkich czynności służbowych służących rozliczeniu czasu pracy,
 • dyrekcja szkoły wspiera i sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów oraz wspomaga w sprawach organizacyjnych poprzez indywidualne przypisanie opieki nad konkretnymi nauczycielami (lista w załączeniu)
 • wszyscy pracownicy szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły, lecz zalecam załatwianie sprawy telefonicznie (tel. 508 970 492 - dyrektor / 68 363 29 50 - sekretariat) lub przez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • dla osób, które muszą skontaktować się z pracownikiem szkoły bezpośrednio wejścia do budynku są ograniczone ze względów bezpieczeństwa lecz wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury a szkoła jest otwarta w godzinach 9.00 – 13.00. Wszelkie sprawy można załatwić przez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie (tel. 683632950 / 508 970 492).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           Wykaz adresów e-mail