13 grudnia klasa III Technikum Elektrycznego pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych elektrycznych mgr inż. Teresy Muskały i mgr inż. Włodzimierza Chrząstka zwiedzała Elektrownię Wodną w Dychowie. 

Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem elektrowni i stacji elektroenergetycznej napowietrznej oraz pracą tychże urządzeń. Ponadto dowiedzieli się, jaki jest udział elektrowni wodnych, w tym w Dychowie w Systemie Elektroenergetycznym naszego kraju.

Wycieczka wzbogaciła wiedzę uczniów z zakresu elektroenergetyki w szczególności dotyczącej wytwarzania energii i jej przesyłania do odbiorów.