13 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w happeningu „WEŹ ŚWIAT NA TRZEŹWO I BEZ PRZEMOCY” zorganizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  W marszu uczestniczyła grupa uczniów z klasy I TL z opiekunem Urszulą  Mroczek – pedagog szkolny.