Robert Nowaczyński – dyrektor szkoły

Izabela Ziarnowska– zastępca dyrektora d/s wychowawczych

Agnieszka Nowacka – zastępca dyrektora d/s dydaktycznych

Karol Holski - kierownik szkolenia praktycznego

 

 • język polski
  • Halina Wełna
   Teresa Michalewska
  • Alina Hawrylak
 • język angielski
  • Wioletta Dziemidowicz
  • Bartłomiej Lipiński
  • Ewa Drążkiewicz
  • Andrzej Jurkowski
 • język niemiecki
  • Monika Zalewska
  • Andrzej Owsianicki
  • Katarzyna Ruchniewicz
  • Aurelia Sporys
 • historia
  • Monika Machnicka-Witak
  • Joanna Issel
 • wiedza o społeczeństwie
  • Monika Machnicka-Witak
 • geografia
  • Grzegorz Dawczyk
  • Artur Pięta
 • matematyka
  • Agnieszka Nowacka
  • Marta Mikszta
  • Dorota Jarmołowicz
  • Ryszard Jarlaczyk
 • fizyka
  • Anna Molik-Cieślak
  • Ryszard Jarlaczyk
 • chemia
  • Joanna Stróż
 • biologia
  • Joanna Stróż
  • EDB
   •    Robert Kaszubski
 • BHP
  • Artur Rybaczek
  • Joanna Stróż
 • plastyka
  • Danuta Holska
 • wychowanie fizyczne
  • Agnieszka Ostrowska
  • Robert Kaszubski
  • Izabela Partyka
  • Artur Pięta
 • informatyka
  • Arleta Baranowska
 • podstawy przedsiębiorczości
  • Izabela Ziarnowska
 • religia
  • Regina Karolak
  • Waldemar Kostrzewski
  • przepisy ruchu drogowego
    • Robert Nowaczyński
 • przedmioty zawodowe mechaniczne
  • Ryszard Mądrawski
  • Waldemar Czekajło
  • Paweł Trojanowski
 • przedmioty zawodowe samochodowe
  • Przemysław Domaradzki
  • Leszek Trocki
  • Sylwester Wawrzyń
  • Jan Kiszka
  • Karol Holski
  • Andrzej Dryk
  • Henryk Kurcewicz
  • Edward Łyba
  • Sylwester Wawrzyń
 • przedmioty zawodowe elektryczne
  • Teresa Muskała
  • Włodzimierz Chrząstek
  • Zbigniew Wiesner
 • przedmioty zawodowe logistyczne
  • Monika Szostek
  • Joanna Dobosz
  • Monika Zalewska
  • Monika Machnicka
  • Grzegorz Dawczyk
  • Bartłomiej Lipiński
  • Marcin Sokołowski
  • pedagog szkolny
  • Mroczek Urszula
 • biblioteka szkolna
  • Teresa Michalewska