BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 

 Podanie do Szkoły Branżowej II Stopnia

 

 


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE NA POZIOMIE TECHNIKA
W ZAWODZIE NAUCZANYM W BS I st. LUB ZSZ (PO UKOŃCZENIU
BS II st. I ZDANIU EGZAMINU ZAWODOWEGO Z „DRUGIEJ” KWALIFIKACJI)

 

dla zawodów:

F  mechanik pojazdów samochodowych/
elektromechanik pojazdów samochodowych

 

kwalifikacja MOT.06 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

ZAWÓD TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

F  magazynier-logistyk

kwalifikacja SPL.04 – organizacja transportu

ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

 

·          MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO
(PO UKOŃCZENIU SZKOŁY)

 

·          MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH WYŻSZYCH (PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

·     *  zajęcia ogólnokształcące realizowane w formie zaocznej

- oddzielne klasy dla absolwentów BS I st. po gimnazjum / ZSZ  oraz absolwentów BS I st. po szkole podstawowej

przedmioty ogólnokształcące:

język polski  

język angielski lub niemiecki

matematyka 

informatyka

 

 

·     kształcenie zawodowe realizowane w ramach Kwalifikacyjnego
Kursu Zawodowego w formie zaocznej

 

co dwa tygodnie w piątki, soboty, niedziele (także w formie zajęć on-line)

uczestnikami mogą być absolwenci wszystkich typów szkół
(nawet techników i szkół wyższych)

przedmioty zawodowe

kwalifikacja MOT.06

– dla absolwentów BS I st. lub ZSZ
w zawodach mechanik pojazdów samochodowych / elektromechanik pojazdów samochodowych

§  bezpieczeństwo i higiena pracy

§  użytkowanie pojazdów samochodowych

§  organizacja przedsiębiorstwa samochodowego

§  język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy

§  obsługa i naprawa podzespołów
 i zespołów pojazdów samochodowych

§  diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

kwalifikacja SPL.04

– dla absolwentów BS I st. lub ZSZ
w zawodzie magazynier-logistyk

 

§ moduł 333107.M1

bezpieczeństwo i higiena pracy

§ moduł 333107.M5

język angielski zawodowy

§ moduł 333107.M8

transport w logistyce

§ moduł 333107.M9

organizacja procesów transportowych,

§ moduł 333107.M10
pracownia transportowa