Kwalifikacyjny kurs zawodowy to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

(dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat)

 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to:

  • elastyczna i wygodna forma uzupełnienia i zmiany kwalifikacji zawodowych;
  • kurs dla wszystkich osób bez względu na dotychczasowe wykształcenie; 
  • łatwiejsze dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; 
  • możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji. 

 

Proponujemy kursy kwalifikacyjne:

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.17 Montaż i obsługa maszyn  urządzeń

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych

 

 Dokumenty do pobrania:

Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy