Zawód: technik logistyk

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

TECHNIK LOGISTYK to propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania - kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym (np. w grach strategicznych), którym nie straszna jest matematyka i informatyka kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich! Zastanawiałeś się w jaki sposób przedsiębiorstwa planują procesy transportowania wytworzonych produktów oraz jak dostarczają je odbiorcy, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeśli interesują Cię te i inne zagadnienia z zakresu logistyki wybierz odpowiedni dla siebie kierunek. Zostań specjalistą ds. logistyki!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami i magazynem;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • planowania i organizowania prac związanych z transportem i spedycją;
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych, administracyjnych, wojsku, policji i straży pożarnej;
 • planowania i organizacji prac związanych z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych i rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie nabywają na zajęciach związanych z: przedsiębiorstwem logistycznym w gospodarce rynkowej, logistyką w procesach produkcji, zapasami i magazynowaniem, dystrybucją, procesami transportowymi w logistyce, logistyką w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, językiem angielskim zawodowym, językiem niemieckim zawodowym, logistyką zaopatrzenia i produkcji, planowaniem produkcji i dystrybucji, usługami transportowo-spedycyjnymi, planowaniem przepływów zasobów i informacji oraz na praktyce zawodowej.

Technikum Logistyczne:

 • to propozycja dla poszukujących ciekawego kierunku kształcenia, gwarantującego pracę dzięki wszechstronności nauczania,
 • jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym,
 • kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Kształcenie zawodowe trwa 3,5 roku. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe potwierdzając nabyte kwalifikacje.

Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika logistyka.

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole oraz w firmach współpracujących ze szkołą, m.in. Kronopol S.A., PKS S.A., Tesco oraz innych, w których występują działy logistyki.

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkowo uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.