Technik pojazdów samochodowych 311513

specjalizacja: mechanika samochodowa (na bazie kwalifikacji MOT.05)

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1.W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
      - wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
      - diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
      - wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
   2.W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
      - diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
      - obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
      - organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
      - przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Zadania zawodowe:
1) obsługiwanie układów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
4) organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
5) nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.


Charakterystyka zawodu

   Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego  zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania
i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych
i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw.  Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne.  Prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.       

  Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych. 

 Uczeń w trakcie nauki :

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły: