Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

 

Cele kształcenia
   Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:
      - przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
      - diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
      - wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
  

Zadania zawodowe:
1) obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

Charakterystyka zawodu
   Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego  zakresu. Elektromechanik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu szkoły dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw.  Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne.        
  Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych.

 Uczeń w trakcie realizacji kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych :

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu:

 Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły w: