Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1.W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
      - wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
      - diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
      - wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
  
Zadania zawodowe:
1) obsługiwanie układów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 Uczeń w trakcie nauki:

 • zdobywa wiedzę z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych
 • poznaje metody diagnostyki pojazdów samochodowych
 • kształci umiejętność naprawy pojazdów samochodowych
 • poznaje język obcy zawodowy
 • uzyskuje możliwość zaplanowania ścieżki kariery zawodowej

    W trakcie realizacji kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych uczeń:

 • przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 • przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 • charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 • określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 • stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 • ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
 • wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi;
 • lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 • szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 • wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 • wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 • wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 • ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (spawanie, obsługa wózków widłowych)*
 • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami
 • staże w lokalnych i zagranicznych firmach

 Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły w:

 • polskich i zagranicznych warsztatach samochodowych
 • stacjach obsługi samochodów i serwisach specjalistycznych
 • firmach transportowo-spedycyjnych
 • wojsku