Kierunki kształcenia
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014


W roku szkolnym 2013/2014 absolwentom gimnazjum proponujemy podjęcie dalszego kształcenia
w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach w następujących typach szkół i zawodach

 

4-letnie technikum w zawodzie

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik logistyk

3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

3-letnie technikum uzupełniające dla dorosłych (zaoczne) w zawodzie

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk