Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Na kursie słuchacz ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

I. Organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

 • rozróżniania zadań poszczególnych jednostek gospodarczych;
 • organizowania przepływu zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • organizowania pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
 • przetwarzania pozyskanych informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
 • przestrzegania zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
 • sporządzania dokumentacji procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

II. Organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

 • organizowania przepływu informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżniania rodzajów i systemów transportu miejskiego;
 • obliczania zapotrzebowania jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
 • przestrzegania zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
 • przestrzegania zasad gospodarowania odpadami;
 • oceniania efektywności wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
 • prowadzenia dokumentacji funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.