Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Na kursie słuchacz ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

I. Eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

 • określania wymagań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizowania i nadzorowania prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określania wpływu parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzegania zasad lokalizacji uszkodzeń i sposobów wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, instalowania i sprawdzania działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych.

II. Eksploatacji instalacji elektrycznych

 • określania wymagań eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 • organizowania i nadzorowania prac z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobierania, instalowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzegania zasad lokalizacji uszkodzeń i sposobów wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • określania wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • dobierania przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobierania zabezpieczeń instalacji elektrycznych;
 • dobierania mierników oraz wykonywania pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Na kursie słuchacz ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

I.        Eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

·         określania wymagań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         organizowania i nadzorowania prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         określania wpływu parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         przestrzegania zasad lokalizacji uszkodzeń i sposobów wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania, instalowania i sprawdzania działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

·         lokalizowania i usuwania uszkodzeń w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

·         oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych.

II.      Eksploatacji instalacji elektrycznych

·         określania wymagań eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

·         organizowania i nadzorowania prac z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

·         dobierania, instalowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

·         przestrzegania zasad lokalizacji uszkodzeń i sposobów wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

·         określania wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

·         dobierania przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;

·         dobierania zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

·         dobierania mierników oraz wykonywania pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

·         oceniania stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

·         lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.