Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczne

  • Drukuj

Zawód: technik mechanik

Specjalizacja: obróbka skrawaniem

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas takich zajęć jak: podstawy konstrukcji maszyn, podstawy technik wytwarzania, podstawy sterowania i regulacji maszyn, technologia montażu maszyn i urządzeń, organizacja procesów produkcji, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, język obcy w branży mechanicznej, konstrukcje maszyn, technologia mechaniczna, procesy produkcji, techniki wytwarzania oraz praktyka zawodowa.

Technikum mechaniczne pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i budowy maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwent jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń mechanicznych, który wykorzystuje nowoczesne metody komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM. Technik mechanik może pracować we wszystkich działach gospodarki narodowej- w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych w zakładach produkujących: maszyny budowlane, samochody i ciągniki, zakłady obróbki skrawaniem, spawalnicze, budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Może także być zatrudniony w biurach projektowych maszyn i urządzeń.

Technik mechanik:

Kształcenie zawodowe trwa 3,5 roku. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe potwierdzając swoje kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika mechanika.

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole oraz w firmach współpracujących ze szkołą m.in. Kronopol S.A., Spomasz S.A.

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje spawalnicze metodą MIG, MAG, TIG oraz uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.