Technikum Mechaniczne
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technikum Mechaniczne

Zawód: technik mechanik

Specjalizacja: obróbka skrawaniem

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • okonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

Wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas takich zajęć jak: podstawy konstrukcji maszyn, podstawy technik wytwarzania, podstawy sterowania i regulacji maszyn, technologia montażu maszyn i urządzeń, organizacja procesów produkcji, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, język obcy w branży mechanicznej, konstrukcje maszyn, technologia mechaniczna, procesy produkcji, techniki wytwarzania oraz praktyka zawodowa.

Technikum mechaniczne pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i budowy maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwent jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń mechanicznych, który wykorzystuje nowoczesne metody komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM. Technik mechanik może pracować we wszystkich działach gospodarki narodowej- w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych w zakładach produkujących: maszyny budowlane, samochody i ciągniki, zakłady obróbki skrawaniem, spawalnicze, budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Może także być zatrudniony w biurach projektowych maszyn i urządzeń.

Technik mechanik:

 • organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Są to maszyny i urządzenia budowlane, drogowe i melioracyjne, do obróbki metali, dźwigowo-transportowe, energetyczne, górnicze i wiertnicze, hutnicze i odlewnicze, poligraficzne, przemysłu chemicznego, przemysłu drzewnego i papierniczego, przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, przemysłu materiałów budowlanych i ceramiki szlachetnej, przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego, rolnicze i gospodarki leśnej. Są to także środki transportu lotniczego, transportu samochodowego, szynowego, wodnego,
 • zajmuje się mechaniką precyzyjną obróbką cieplną obróbką plastyczna, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem,
 • opracowuje dokumentację techniczną i ruchową produkcji maszyn i urządzeń,
 • projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów,
 • organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń,
 • przyjmuje do naprawy maszyny i urządzenia lub ich części składowe,
 • planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary,
 • dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia,
 • organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań,
 • przeprowadza konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach,
 • wykonuje próby działania, wykrywa usterki w maszynach i urządzeniach oraz usuwa przyczyny wadliwej ich pracy,
 • sprawdza działanie montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 • wykonuje rozliczenia kosztów naprawy maszyn, określa normy czasowe napraw.
 • organizuje bezpieczną pracę w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń,
 • kieruje pracą podległego personelu, przestrzega dyscypliny technologicznej, przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Kształcenie zawodowe trwa 3,5 roku. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe potwierdzając swoje kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika mechanika.

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole oraz w firmach współpracujących ze szkołą m.in. Kronopol S.A., Spomasz S.A.

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje spawalnicze metodą MIG, MAG, TIG oraz uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.