Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

  • Drukuj

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Uczeń ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

2. Naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

Uczniowie w trakcie nauki nabywają wiedzę i umiejętności zawodowe podczas realizacji takich zajęć jak: bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym, podstawy konstrukcji maszyn, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami, diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne.

Kształcenie zawodowe trwa 3 lata. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy potwierdzający nabyte kwalifikacje.