Plan zajęć dla KKZ i LO 

 

  Plan zajęć semestr I - rok szkolny 2017/2018