Plan zajęć dla KKZ i LO 

 

  Plan zajęć LO rok szkolny 2017/2018
     Plan KKZ rok szkolny 2018/2019