Grono Pedagogiczne

Robert Nowaczyński – Dyrektor Szkoły

Izabela Ziarnowska– Zastępca Dyrektora d/s wychowawczych

Agnieszka Nowacka – Zastępca Dyrektora d/s dydaktycznych

Karol Holski – Kierownik Szkolenia Praktycznego

   • JĘZYK POLSKI
    • Halina Wełna
    • Joanna Dobosz
    • Alina Hawrylak
    • Izabela Ziarnowska
   • JĘZYK ANGIELSKI
    • Wioletta Dziemidowicz
    • Bartłomiej Lipiński
    • Ewa Radwańska
    • Monika Kaczmarek
   • JĘZYK NIEMIECKI
    • Monika Zalewska
    • Andrzej Owsianicki
    • Katarzyna Ruchniewicz-Jurec
   • HISTORIA
    • Monika Machnicka
    • Joanna Issel
    • Aleksandra Lewkowicz
   • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
    • Monika Machnicka
   • GEOGRAFIA
    • Grzegorz Dawczyk
    • Artur Pięta
   • MATEMATYKA
    • Agnieszka Nowacka
    • Marta Mikszta
    • Ryszard Jarlaczyk
   • FIZYKA
    • Anna Molik-Cieślak
    • Ryszard Jarlaczyk
   • CHEMIA
    • Joanna Stróż
   • BIOLOGIA
    • Joanna Stróż
   • EDB
    • Robert Kaszubski
   • BHP
    • Aleksandra Lewkowicz
    • Joanna Stróż
   • PLASTYKA
    • Izabela Partyka
   • WYCHOWANIE FIZYCZNE
    • Agnieszka Ostrowska
    • Robert Kaszubski
    • Izabela Partyka
    • Artur Pięta
    • Marcin Sokołowski
   • INFORMATYKA
    • Arleta Baranowska
    • Marta Mikszta
   • PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    • Izabela Ziarnowska
   • RELIGIA
    • Regina Karolak
    • Waldemar Kostrzewski
   • PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
    • Robert Nowaczyński
   • PRZEDMIOTY ZAWODOWE MECHANICZNE
    • Ryszard Mądrawski
    • Waldemar Czekajło
    • Paweł Trojanowski
    • Adam Dębiec
   • PRZEDMIOTY ZAWODOWE SAMOCHODOWE
    • Przemysław Domaradzki
    • Leszek Trocki
    • Sylwester Wawrzyń
    • Karol Holski
    • Krzysztof Paszkiewicz
    • Henryk Kurcewicz
    • Edward Łyba
    • Sylwester Wawrzyń
   • PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRYCZNE
    • Teresa Muskała
    • Włodzimierz Chrząstek
    • Zbigniew Wiesner
   • PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNE
    • Monika Szostek
    • Joanna Dobosz
    • Monika Zalewska
    • Monika Machnicka
    • Grzegorz Dawczyk
    • Bartłomiej Lipiński
    • Marcin Sokołowski
   • PEDAGOG SZKOLNY
    • Mroczek Urszula
    • Izabela Prajzner
    • Mirosław Żandarski
   • BIBLIOTEKA SZKOLNA
    • Joanna Issel

e-Edukacja

Librus

Dziennik elektroniczny Librus

Classroom

Google Classroom

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy odwiedzić

 

CKE