Programy i procedury

Procedury:

Standardy ochrony małoletnich [pobierz]
Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy [pobierz]
Postępowanie w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji [pobierz]
Postępowanie w przypadku zaistnienia agresji wśród uczniów [pobierz]
Postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły [pobierz]
Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie [pobierz]
Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania z telefonu komórkowego [pobierz]
Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia [pobierz]
Procedura postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym [pobierz]
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia [pobierz]
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole [pobierz]


Programy:

 Program realizacji WSDZ [pobierz]
 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  [pobierz]

Ważne telefony:


116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 Europejski Numer Alarmowy

998 Straż Pożarna

997 Policja

801 199 990 Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani)

801 889 880 Uzależnienia behawioralne (telefon zaufania krajowego biura ds. przeciwdziałania narkomani)

22 628 99 99 telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi

801 120 002 ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” ,  www.niebieskalinia.org

800 120 226 policyjny telefon zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

801 24 70 70,  22 654 70 70 zgłaszanie zaginięć osób (24h linia wsparcia Fundacji „ITAKA”)

116 000 całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego  dziecka

800 12 12 12 telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 Strona WWW www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

e-Edukacja

Librus

Dziennik elektroniczny Librus

Classroom

Google Classroom

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy odwiedzić

 

CKE