Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 06-09.10 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zagłosowało 392 uczniów, oddano 383 głosy ważne oraz 9 nieważnych. Każdy uczeń miał możliwość zagłosowania na jedną osobę. Wyniki przedstawiają się następująco:  

1. Gabriel Mleczko 207 głosów 

2. Oliwia Różewicz 128 głosów 

3. Julia Sierpień 48 głosów

W związku z tym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje Gabriel Mleczko, natomiast Oliwia Różewicz i Julia Sierpień obejmą stanowisko zastępcy przewodniczącego. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu inspirujących pomysłów, nieustannego entuzjazmu oraz kreatywności w działaniu na rzecz naszej społeczności szkolnej ⯑

KOMUNIKAT

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od 10 października cała Polska będzie żółtą strefą - z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

To oznacza, że w całym kraju będziemy mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, także w komunikacji miejskiej, niezależnie od odległości 1,5 m między osobami.

Z takiego obowiązku zwolnione są jedynie osoby z zaświadczeniem lekarskim lub z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub niesamodzielność. 

Rozporządzenie zwalnia z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

Przywrócono obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, "zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa". Wprowadzono również minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami) - musi wynosić co najmniej 100 m.

Za nieprzestrzeganie powyższych zasad grożą konsekwencje prawne.

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

 

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

 

1.      Prawa i obowiązki obywatelskie,

 

2.      Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

 

3.      Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

 

4.      Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 

5.      Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.

 

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

 

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

 

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową - na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

 

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia 2020 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

 

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych - w tym Powiatu Żarskiego.

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.

Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: http://edukacja-prawna.info.pl/konkurs/

 

Etap lokalny Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na obszarze Powiatu Żarskiego jest realizowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM w ramach zadania publicznego powierzonego przez Powiat Żarski pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żarskim w 2020 r.”

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin Biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS COVID-19

1.   BIBLIOTEKA OTWARTA CODZIENNIE        W GODZ. 800 -1400 

2.   W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 8 OSÓB.  

3.   WCHODZĄC DO BIBLIOTEKI NALEŻY MIEĆ UBRANĄ MASECZKĘ ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE.  

4.   ODDAWANE KSIĄŻKI POWINNY BYĆ PODDANE 2-DNIOWEJ KWARANTANNIE.  

5.  KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW PRZENOSI SIĘ NA FACEBOOK, GRUPĘ „Biblioteka  CKZiU w Żarach”. Tam w poście o tytule KIERMASZ można umieszczać ogłoszenia typu kupię/sprzedam. Można też skorzystać ze szkolnego FB.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie CKZiU w Żarach!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września na boisku szkolnym według następującego harmonogramu:

godz. 8.30 - klasy pierwsze

godz. 9.00 - klasy drugie

godz. 9.30 - klasy trzecie i czwarte

Po każdym apelu uczniowie spotkają się z wychowawcą w wyznaczonym gabinecie. 

Prosimy o przestrzeganie przepisów dotyczących COVID-19. Do szkoły należy przyjść w maseczce. Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa podczas przebywania we wspólnych przestrzeniach,            min. na korytarzach szkolnych.

Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

 

                                                                                                                               Dyrekcja CKZiU w Żarach

 

Lista osób przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach publikuje listy kandydatów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021.

 

Klasa I TL - technik logistyk

 

Klasa I TME - technik mechanik, technik elektryk

 

Klasa I TPS - technik pojazdów samochodowych

 

Klasa I d/g - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Wykaz podręczników do klas I rok szkolny 2020/2021

 

Informujemy, że w CKZiU Żary są jeszcze wolne miejsca w klasach:

- technik pojazdów samochodowych MOT.02- 4 miejsca
- technik pojazdów samochodowych MOT.05 - 4 miejsca
- technik mechanik - 3 miejsca
- technik elektryk - 2 miejsca

 

Lista osób zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2020/2021

Z powodu małej liczby kandydatów, niezostanie utworzona klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie magazynier-logistyk.

 

Klasa I TL - technik logistyk

 

Klasa I TME - technik mechanik, technik elektryk

 

Klasa I TPS - technik pojazdów samochodowych

 

Klasa I d/g - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Wykaz podręczników 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wykazy do klas I będą udostępnione po 19.08.2020 r. (po zakończeniu rekrutacji).

 

  Wykaz podręczników - szkoła ponadpodstawowa na rok szkolny 2020/2021
    Wykaz podręczników - szkoła ponadgimnazjalna na rok szkolny 2020/2021

 

Dyżur doradcy edukacyjno-zawodowego

08 - 10 lipca 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

27 - 31 lipca 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

17 - 24 sierpnia 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

Umów się na rozmowę z Doradcą tel. 693 731 972

Zapraszam serdecznie Danuta Holska

Rozstrzygnięcie konkursu

19 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. ZAWÓD WARTY POLECENIA zorganizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych wspólnie z doradcami zawodowymi w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. 

Wyniki konkursy znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego 

http://www.powiatzary.pl/PL/668/2010/Rozstrzygniecie_konkursu_plastycznego_pn____Zawod_warty_polecenia/k/

 

Instrukcja naboru do szkół ponadpodstawowych