Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Więcej informacji w linku poniżej.

 

Komunikat w sprawie matur

Ważne informacje

Szanowni Państwo!

Pracownicy, Uczniowie, Rodzice związani z CKZiU w Żarach 

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam zasady działania szkoły w czasie kwarantanny:

 • zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie zdalnym, według obowiązującego planu lekcji (dostępny na stronie http://ckziu.zary.pl) ,
 • nauczyciele prowadzą zajęcia w realnym czasie zaplanowanym w obowiązującym planie lekcji z wykorzystaniem technik nauczania na odległość,
 • wychowawcy założyli indywidualne konta poczty elektronicznej dla poszczególnych klas (wykaz w załączeniu i na stronie http://ckziu.zary.pl), na które każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu w tej klasie wysyła w realnym czasie zajęć materiały do zapoznania się lub realizacji przez uczniów z wyraźnym określeniem tematu, narzędzi potrzebnych do jego realizacji, sposobu wykonania oraz formy potwierdzenia aktywności ucznia.
 • materiały zgromadzone na indywidualnych kontach klas wychowawcy zabezpieczają i przechowują do końca roku szkolnego 2019/2020
 • wychowawca klasy umożliwia dostęp do indywidualnych kont poczty elektronicznej klasy podopiecznym uczniom i rodzicom, przekazując im hasła dostępu do tychże kont,
 • nauczyciele uczący w danej klasie poszczególnych przedmiotów mają obowiązek być do dyspozycji uczniów i rodziców w realnym czasie zaplanowanych zajęć,
 • każdy nauczyciel CKZiU w Żarach dysponuje służbowym kontem elektronicznym służącym do kontaktów z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły (wykaz w załączeniu),
 • na indywidualnych kontach służbowych należy gromadzić wszelkie materiały potwierdzające aktywność służbową,
 • każdy nauczyciel ma prawo korzystania z innych form komunikacji z uczniami i rodzicami, zaleca się jednak dokumentowanie wszelkich czynności służbowych służących rozliczeniu czasu pracy,
 • dyrekcja szkoły wspiera i sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów oraz wspomaga w sprawach organizacyjnych poprzez indywidualne przypisanie opieki nad konkretnymi nauczycielami (lista w załączeniu)
 • wszyscy pracownicy szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły, lecz zalecam załatwianie sprawy telefonicznie (tel. 508 970 492 - dyrektor / 68 363 29 50 - sekretariat) lub przez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • dla osób, które muszą skontaktować się z pracownikiem szkoły bezpośrednio wejścia do budynku są ograniczone ze względów bezpieczeństwa lecz wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury a szkoła jest otwarta w godzinach 9.00 – 13.00. Wszelkie sprawy można załatwić przez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie (tel. 683632950 / 508 970 492).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           Wykaz adresów e-mail

Uwaga

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania i realizacją podstawy programowej Dyrektor CKZiU w Żarach wprowadza  oficjalny kanał komunikacyjny e-mail. Dyrektor dopuszcza inne formy kontaktu, które zostały ustalone pomiędzy nauczycielem a uczniami. Prace podlegające ocenie muszą być przechowywane na oficjalnej skrzynce pocztowej nauczyciela, zatwierdzonej przez Dyrektora CKZiU.

 

Wykaz adresów e-mail do nauczycieli:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat

UWAGA

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410)  § 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkoła do dnia 10 kwietnia 2020 r. jest zamknięta.

Kontakt ze szkołą tylko i wyłącznie poprzez e-mail lub pocztę tradycyjną.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W wyjątkowych sytuacjach kontakt telefoniczny pod numerem

508 970 492

Informacja - Pedagog szkolny

W związku z zamknięciem szkoły i zdalnym nauczaniem informuję, że pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli zajdzie potrzeba, proszę o wiadomość, następnie indywidualnie będziemy decydować o kontaktach telefonicznych.

Z pozdrowieniami

Urszula Mroczek - pedagog CKZiU

Komunikat

Uwaga!

Komunikat dla uczniów / zdających, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020.

 

         W związku z zagrożeniem epidemicznym, informacje dotyczące wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń/luty 2020 dostępne będą od dnia 20.03.2020 r. tylko w serwisie służącym do sprawdzenia wyników przez zdających na stronie https://uczniowie.oke.poznan.pl

Osoby, które nie odebrały loginu i hasła do serwisu proszę kontaktować się z wychowawcami klas lub dyrektorem szkoły (tel. 508 970 492)!!!

         W dniach 20.03.2020 r. (piątek) - 27.03.2020 r. (piątek) osoby, które w sesji styczeń/uty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, będą mogły składać  uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020.

Deklaracja dostępna jest na stronie OKE Poznań w zakładce:  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/deklaracja_uczen.pdf

Po wypełnieniu i podpisaniu skan lub zdjęcie deklaracji można przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać dyrektorowi szkoły po wcześniejszym umówieniu się (tel. 508 970 492)

Osobisty odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacji o wynikach egzaminu zawodowego będzie możliwy PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE.

O terminie i godzinach odbioru dokumentów wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Żarach

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkołach są odwołane.

W najbliższy czwartek i piątek (t.j.12-13 marca) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze są zawieszone, uczniowie którzy nie mają zapewnionej opieki w domu uzyskają w tych dniach wsparcie ze strony szkoły.

OD DNIA 16-25.03.2020r. ZAJĘCIA SĄ ODWOŁANE.

Działania te wynikają z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną ( 696-076-892) lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego (68-329-64-78).

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Konkurs Plastyczny

KONKURS  PLASTYCZNY  NA  PLAKAT  PT. : „ZAWÓD    WARTY   POLECENIA”

 

Do wygrania:

I miejsce - karta podarunkowa o wartości 150 zł

 

II miejsce - karta podarunkowa  o wartości 100 zł

 

III miejsce - karta podarunkowa o wartości 50 zł.

 

Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.

 

Termin oddania prac do dnia  20 marca 2020 r. - w szkole u doradcy zawodowego Pani Danuty Holskiej lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej u Pani Emilii Stachów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

KINO DLA UCZNIÓW

26 MARCA (tj. w czwartek)  w ramach Programu NHEF o godz. 8:00  (tj. na dwóch lekcjach) jest wyjście do kina Pionier na film pt.:

KRÓLIK PO BERLIŃSKU

reż. B. Konopka, P. Rosołowski, Niemcy/Polska 2009

czas trwania: 51’

Cena biletu 8 zł. Zapisy w Bibliotece Szkolnej.

O filmie: 

Obsypany nagrodami film dokumentalny. Zgodnie z tytułem na świat spoglądamy z króliczego punktu widzenia. Pozornie jest to historia Muru Berlińskiego, symbolu Zimnej Wojny. W rzeczywistości film porusza znacznie szerszy problem totalitaryzmu. Oto króliki zostają zamknięte w pasie ziemnym pomiędzy murami oddzielającymi Berlin socjalistyczny od Zachodniego. Symbol opresji zostaje tu zredefiniowany, stając się ostoją bezpieczeństwa i spokoju.  Czasami, żeby w pełni zobaczyć absurdalność jakiejś sytuacji, musimy spojrzeć na wszystko z zewnątrz, z kompletnie innej perspektywy. Tym właśnie tropem poszli twórcy Królika po berlińsku, jednego z najczęściej nagradzanych polskich filmów ostatnich lat. 

 

CZY ZNASZ TEN CYTAT? rozstrzygnięcie konkursu

14 lutego w Bibliotece Szkolnej w obecności zastępcy dyrektora pani Izabeli Ziarnowskiej i pedagoga szkolnego p. Urszuli Mroczek nagrodzono uczniów, biorących udział w konkursie literackim CZY ZNASZ TEN CYTAT? Nagrodzono następujących uczniów: 

Julia Sierpień z I TLp – I miejsce 38 pkt.

Aneta Waliszewska z III TL – II miejsce 36 pkt. 

Daniel Śniadecki z I TLp – II miejsce 36 pkt.

Natalia Seniuk z kl. I TLp – III miejsce 35 pkt.

 

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej

21 lutego odbył się pierwszy etap mistrzostw powiatu w piłce ręcznej chłopców. Nasi uczniowie zakwalifikowali się do półfinału. Szkołę reprezentowali : Kacper Niciński IVTL, Dorian Drąg IIIG, Jankowski Michał III TS, Błaszczak Marcin III TS Nikodem Mroczko III TS , Sokołowski Jakub I TSm, Jaworski Karol II TSm, Lepko Marcin I TSe, Tomek Nowak ITsm, Hubert Drzewiecki ITm,  Sieradzki Hubert ITm. Opiekun grupy Izabela Partyka. Trzymajmy kciuki !!!